More

  Thánh lễ tấn phong giám mục Thanh Hóa

  Thánh lễ tấn phong giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

  Thánh lễ Truyền chức Giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường sẽ được cử hành tại giáo phận  Thanh Hoá vào lúc 7g00 ngày 27 tháng...

  Thông báo: Thánh lễ tấn phong giám mục Thanh Hóa

  Kính trình Đức Hồng y, quý Đức Tổng và quý Đức cha, VPTK.HĐGM xin kính báo: Truyền hình trực tiếp: Thánh lễ tấn phong giám...

  Hot Topics