More

    Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Tử Đạo

    Trực Tuyến: Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Tử Đạo giáo phận Hải Phòng

    Truyền Hình Trực Tuyến: Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Tử Đạo cấp Giáo phận, tại giáo xứ Kẻ Sặt, lúc 9 giờ 30...

    Hot Topics