More

    thánh lễ an táng nữ tu nguyễn thị luyến

    Nghi thức Nhập quan nữ tu Bénigna Mađalêna Nguyễn Thị Luyến

    https://www.youtube.com/watch?v=poVp9bXAirk Lúc 6h40 thứ sáu ngày 7/12/2018, áp lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của Hội Dòng, chị M. Bénigna Mađalêna Nguyễn Thị...

    Hot Topics