More

    Thánh lễ An táng Cha Giuse Phan Thiện Ân

    Thánh lễ An táng Cha Giuse Phan Thiện Ân 31/8/2018

    Vào lúc 8g 00 sang hôm nay 31/08/2018 tại Giáo xứ Bắc Thành, Giáo Phận Nha Trang. Đức cha Giuse Võ Đức Minh Giám...

    Hot Topics