More

    Thánh lễ an táng Cha cố G.B-Maria Đoàn Vĩnh Phúc

    Thánh lễ an táng Cha cố Gioan Baotixita Maria Đoàn Vĩnh Phúc

    Thánh lễ an táng Cha cố Gioan Baotixita-Maria Đoàn Vĩnh Phúc. Do Đức Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế tại Thánh đường giáo...

    Hot Topics