More

    Thành lập Giáo Phận Thừa Đức

    Trung Quốc: ĐTC đã nhận cho 8 GM chịu chức bất hợp pháp, được hiệp thông với Giáo Hội

    Hôm 22-9-2018 ĐTC đã nhận cho 8 GM tại Trung Quốc, chịu chức bất hợp pháp, được hiệp thông với Giáo Hội.  Thông cáo của...

    Hot Topics