More

    Thánh Địa La Vang

    Trực tiếp: Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Tại La Vang 15/8/2018

    THỨ 4 NGÀY 15/08/2018 – 5h00: Rước Kiệu Đức Mẹ La Vang – Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (tại Lễ Đài )

    Hot Topics