More

    Thánh Clara

    Lời Chúa ngày 11 tháng 8 năm 2018

    Tại anh em kém tin (11-8-2018 - Thứ Bảy: Thánh Clara, trinh nữ) Lời Chúa: Mt 17, 14-20 Khi thầy trò Đức Giêsu đến với đám...

    Hot Topics