More

    tham dự thánh lễ của Đức Phanxicô ở Nhà nguyện Thánh Marta

    Làm thế nào để tham dự thánh lễ của Đức Phanxicô ở Nhà nguyện Thánh Marta?

    Người xin thì hàng ngàn nhưng trên thực tế thì mọi người đều có thể thử vận may của mình. Từ ngày Đức Phanxicô...

    Hot Topics