More

  thai nhi

  Xin lễ cầu nguyện cho linh hồn thai nhi?

  Các thai nhi bàn ở đây được hiểu là những bào thai bị chết trước khi được sinh ra do sẩy thai hay...

  Đại tang tại giáo xứ Đồng Bình

  140 con người - 140 thai nhi đã chấm dứt sự sống do thảm trạng nạo phá thai. Cha xứ Đồng Bình Antôn Nguyễn...

  Hot Topics