More

    tất cả nhà thờ ở TGP Sài Gòn cùng đổ chuông

    19h35 ngày 15-3 tất cả nhà thờ ở TGP Sài Gòn cùng đổ chuông

    THÔNG BÁO: CÁC NHÀ THỞ ĐỔ CHUÔNG V/v chuyển linh cữu Đức Tổng Phaolô về Việt Nam Tòa TGM Sàigòn - TP.HCM xin thông báo đến...

    Hot Topics