More

    Tấm Khăn liệm

    Nhiều vết máu trên Tấm Khăn liệm thành Turin là giả tạo?

    Ngày 16/07 vừa qua, tin tức loan truyền khắp thế giới rằng một nửa các vết máu in dấu trên Tấm Khăn liệm thành...

    Hot Topics