More

    sự kiện Giáo Hội Hoàn Vũ 2018

    Tóm tắt những sự kiện Giáo Hội Công Giáo Việt Nam & Thế Giới tháng 10 năm 2018

    I: GIÁO HỘI HOÀN VŨ Lúc 10 giờ sáng thứ tư mùng 3 tháng 10, ĐTC Phanxicô cử hành Thánh lễ khai mạc Thượng Hội...

    Hot Topics