More

    Sơ Cecylia Maria Roszak

    Nữ tu Đaminh cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 110

    Sơ Cecylia Maria Roszak, dòng Đaminh, người Ba lan, được tin là “nữ tu lớn tuổi nhất thế giới”, đã qua đời ngày 16/11...

    Hot Topics