More

    sơ Cecilia

    Tình hình sức khỏe của sơ Cecilia, bị bắt cóc ở Mali hồi tháng 2

    Bogotà  - Theo cảnh sát quốc gia của Colombia, nữ tu Gloria Cecilia Narvaez, thuộc dòng Phanxicô Đức Maria Vô nhiễm, bị bắt cóc...

    Hot Topics