More

    sinh nhật Nước Trời lần thứ 185 Cha Thánh Phêrô Lê Tùy

    Mừng sinh nhật Nước Trời lần thứ 185 Cha Thánh Phêrô Lê Tùy

    Ngày 11/10 năm nay, trong niềm vui hân hoan mừng 185 năm ngày sinh nhật của Cha Thánh Phêrô Lê Tùy, hàng người đã...

    Hot Topics