More

    Qua đời khi đang dâng thánh lễ

    Chúc thư cảm động của Cha cố Phêrô Nguyễn Văn Vàng – giáo phận Xuân Lộc

    Cha Phêrô Nguyễn Văn Vàng, Chánh xứ Thánh Mẫu – giáo phận Xuân Lộc. Cha được Chúa gọi về khi đang dâng lễ vào...

    Hot Topics