More

    Pietro Di Vitale

    Bốn Đấng đáng kính mới của Giáo hội

    Sáng ngày 05/07, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ phong thánh và ĐTC đã cho phép...

    Hot Topics