More

    phụ tá giáo phận Orange

    Đức Thánh Cha chủ lễ cầu hồn cho các HY và GM qua đời năm qua

    Lúc 11 giờ 30 sáng thứ bẩy, 3-11-2018, ĐTC đã cử hành thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các...

    Hot Topics