More

  Phụ nữ Công giáo

  Những phát ngôn ấn tượng của phụ nữ

  1. Mẹ Teresa (1910-1997) nổi tiếng trên toàn thế giới với các hoạt động nhân đạo cứu giúp người nghèo và những người sống...

  Phụ nữ Công giáo có được phép mang thai hộ người khác không?

  Hỏi: xin cha giải thích giúp thắc mắc dưới đây: Phụ nữ Công giáo có được phép mang thai hộ và sinh con cho...

  Hot Topics