More

  phú cường

  Thánh Lễ Tuyên Khấn Trong Thể – Đan Viện Cát Minh Phú Cường

  Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọng Thể Đan Viện Cát Minh Phú Cường - Vào lúc 9h - Ngày 20.03.2019 - Do Đức Cha Giuse...

  Thánh Lễ An Táng Cha Phêrô Tạ Văn Đức ngày 18/3/2019

  Thánh Lễ An Táng Cha Phêrô Tạ Văn Đức Tại Giáo Xứ Hoàng Châu vào lúc 08 giờ 30 Ngày 18.03.2019. Thánh lễ do...

  Hot Topics