More

  phong chức nguyễn đức cường

  Khẩu hiệu của tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

  “Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới” (Lc 5,4)- Đó là khẩu hiệu cho sứ vụ Giám mục của Đức tân Giám mục...

  Tân Giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường gặp gỡ đoàn đại diện giáo phận Thanh Hóa

  Nhận lời mời của giáo phận Đà Lạt, thứ Năm, 03.05.2018, phái đoàn đại diện giáo phận Thanh Hóa đã lên đường thăm giáo...

  Thông báo: Thánh lễ tấn phong giám mục Thanh Hóa

  Kính trình Đức Hồng y, quý Đức Tổng và quý Đức cha, VPTK.HĐGM xin kính báo: Truyền hình trực tiếp: Thánh lễ tấn phong giám...

  Hot Topics