More

  phong chức giám mục giuse nguyễn đức cường

  Truyền hình trực tiếp đêm diễn nguyện mừng tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

  Truyền hình trực tiếp đêm diễn nguyện mừng tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường Trực tiếp Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Thanh Hóa https://www.youtube.com/watch?v=LVYtnYAof4U

  Thánh lễ tấn phong giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

  Thánh lễ Truyền chức Giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường sẽ được cử hành tại giáo phận  Thanh Hoá vào lúc 7g00 ngày 27 tháng...

  Hot Topics