More

    Phó thác cho Đức Mẹ

    ĐTC ký Tông Huấn ”Chúa Kitô sống – Christus vivit”

    Sáng ngày 25-3-2019, ĐTC Phanxicô đã ký Tông Huấn thứ 4 của Ngài với tựa đề ”Chúa Kitô sống - Christus vivit”, đúc kết...

    Hot Topics