More

    phó tế tử đạo

    Lời Chúa ngày 10 tháng 8 năm 2018

    Mang nhiều hoa trái (10-8-2018 – Thứ Tư: Thánh Laurensô, phó tế tử đạo) Lời Chúa: Ga 12, 24-26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các...

    Hot Topics