More

    Phó tế Antôn Lê Bảo Văn

    Gp Kontum: Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế Trong Tháng 12 Năm 2017

    Kính thưa Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận, Được phép của Đức Giám Mục Giáo Phận, Văn Phòng Tòa Giám Mục xin trân...

    Hot Topics