More

    Phó Giáo xứ Hạ Trang

    Các tân Linh Mục TGP Hà Nội được sai đi coi xứ

    các Tân Linh mục mới chịu chức ngày 19/10/2017 vừa qua, lên đường đi làm mục vụ tại các giáo xứ theo sự bổ...

    Hot Topics