More

    Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hoà

    Tiểu sử Đức Tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

    Cha Sinh ngày 14 tháng 10 năm 1953 tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, là người con thứ hai trong...

    Hot Topics