More

  Phêrô Vũ Văn Tự Chương

  Thánh lễ an táng Linh Mục Phêrô Vũ Văn Tự Chương

  “Lạy Chúa, con chẳng là gì nhưng Chúa đã chọn con”. Đó là lời mở đầu bài giảng của Đức cha Giuse Võ Đức Minh,...

  Cáo phó: Linh mục Phêrô Vũ Văn Tự Chương

  Ai tín: Cha Phêrô Vũ Văn Tự Chương vừa tạ thế vừa tạ thế tại nhà An Dưỡng Viện, Phát Diệm, q. Gò Vấp,...

  Hot Topics