More

  Phêrô Trương Quốc Đạt

  Hình ảnh Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Nha Trang 31.5.2018

  https://www.youtube.com/watch?v=VI282kJOz9s Vào lúc 16 giờ 00, ngày thứ Năm 31/05/2018 tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang. Đức Cha Giuse Võ Đức Minh –...

  Truyền chức linh mục giáo phận Nha Trang 2018

  Theo thông báo từ Tòa Giám mục Nhà Trang, vào lúc 16 giờ 00, ngày thứ Năm 31/05/2018 tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha...

  Hot Topics