More

    Phêrô TẠ VĂN THẮNG

    Thánh lễ Truyền Chức Phó Tế 2019 tại Hà Nội ngày 21/5/2019

    TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI 40 phố Nhà Chung – Hà Nội Ngày 01 tháng 5 năm 2019 THÔNG BÁO THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ Đức Tổng...

    Hot Topics