More

    Phêrô Phạm Văn Thuyên

    Thư rao về dự định truyền chức Phó tế giáo phận Vinh

    Thánh lễ truyền chức Phó Tế tại giáo phận Vinh ngày 31.5.2018 TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An Điện thoại: 02383...

    Hot Topics