More

  Phêrô Nguyễn Văn Sơn

  Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Hưng Hóa 2018

  https://www.youtube.com/watch?v=LRLOha7KLqQ Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất sẽ Truyền chức linh mục cho 9 thầy vào lúc 8g00 ngày 22/08/2018 tại nhà thờ chính tòa...

  Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Linh Mục Thánh Hóa 14.6.2018

  Đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh sẽ chủ sự Thánh Lễ tạ ơn Khánh Thành Chủng Viện, Từ Biệt Đức Tổng mãn...

  Thánh lễ truyền chức Linh mục giáo phận Thanh Hóa 2018

  Đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh sẽ chủ sự Thánh Lễ tạ ơn Khánh Thành Chủng Viện, Từ Biệt Đức Tổng mãn...

  Hot Topics