More

  Phêrô Nguyễn Văn Sinh

  Thư rao truyền chức Phó tế và Linh mục giáo phận Vinh 2019

  TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam Tel: 0365 415 615 | 0948 051 966 Email: [email protected] Website: giaophanvinh.net | gpvinh.com ——————————————— Số:...

  Thư rao về dự định truyền chức Phó tế giáo phận Vinh

  Thánh lễ truyền chức Phó Tế tại giáo phận Vinh ngày 31.5.2018 TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An Điện thoại: 02383...

  Hot Topics