More

  Phêrô Nguyễn Văn Điệp

  Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Linh Mục Thánh Hóa 14.6.2018

  Đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh sẽ chủ sự Thánh Lễ tạ ơn Khánh Thành Chủng Viện, Từ Biệt Đức Tổng mãn...

  Thánh lễ truyền chức Linh mục giáo phận Thanh Hóa 2018

  Đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh sẽ chủ sự Thánh Lễ tạ ơn Khánh Thành Chủng Viện, Từ Biệt Đức Tổng mãn...

  Hot Topics