More

  phêrô Nguyễn Văn Chương

  Thánh truyền chức Phó Tế giáo phận Bùi Chu 5.5.2018

  Trong tâm tình của những ngày đầu tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ, cùng với Đức Mẹ chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên...

  Giáo phận Bùi Chu sắp có thêm 07 phó tế

  Nếu không có gì đặc biệt, theo dự kiến như giấy rao, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu sẽ cử hành Thánh lễ Truyền...

  Hot Topics