More

  Phêrô Nguyễn Quang Khánh

  Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục tại Tổng Giáo phận Hà Nội tháng 11 năm 2018

  Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã ký quyết định bổ nhiệm 12 Tân Linh mục chịu chức ngày 23/10 vừa qua, đồng...

  Ứng Viên Linh Mục cho TGP Hà Nội 2018

  TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI 40 phố Nhà Chung – Hà Nội Ngày 29 tháng 9 năm 2018 THÔNG BÁO Truyền Chức Linh Mục Đức Hồng Y Phêrô...

  THÔNG BÁO: Truyền Chức Phó Tế – Tổng GP Hà Nội 2018

  TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI 40 Phố Nhà Chung – Hà Nội Ngày 06 tháng 3 năm 2018 THÔNG BÁO Truyền Chức Phó Tế Tòa Tổng Giám Mục...

  Hot Topics