More

    phép lạ của thánh Antôn

    Những phép lạ của thánh Antôn Padua

    1. Cá về nghe giảng. Tại thành Điminô, nước Ý, có nhiều kẻ lạc đạo, nhưng không muốn đi nghe thầy Antôn giảng, sợ kẻo...

    Hot Topics