More

    phê chuẩn sửa lại Sách Giáo Lý

    ĐTC phê chuẩn sửa lại Sách Giáo Lý: loại bỏ án tử hình

    ĐTC đã chấp thuận việc sửa đổi 1 điều khoản trong sách Giáo Lý Công Giáo để xác định lập trường của Giáo Hội...

    Hot Topics