More

    phật đản 2018

    Giáo phận Phát Diệm chúc mừng Đại lễ Phật đản 2018

    Sáng 29/5/2018 (ngày 15/4 âm lịch), Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, cùng với Cha Tổng Đại Diện và quí Cha Tòa giám mục Phát...

    Hot Topics