More

    Phaolô VI

    Tòa Thánh công bố lá thư thoái vị của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI

    Mười ba năm trước khi qua đời, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã viết thư cho Niên Trưởng Hồng Y Đoàn nói rằng nếu...

    Hot Topics