More

  Phaolô Nguyễn Văn Đức

  Thông báo: Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII – giáo phận Vinh

  TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An Điện thoại: 02383 861 171 Email: [email protected] ———————————————— Số 1218/TB-TGM Xã Đoài, ngày 9 tháng 5 năm 2018 THÔNG BÁO Lễ...

  Thư rao về dự định truyền chức Phó tế giáo phận Vinh

  Thánh lễ truyền chức Phó Tế tại giáo phận Vinh ngày 31.5.2018 TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An Điện thoại: 02383...

  Hot Topics