More

    phaolô lê hoàng nguyễn

    Truyền chức linh mục giáo phận Mỹ Tho 2018

    Thánh lễ truyền chức linh mục tại giáo Phận Mỹ Tho sẽ được cử hành vào 9 giờ 30 phút ngày 10.5.2018 tại nhà...

    Hot Topics