More

    Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn

    Thánh lễ truyền chức Phó Tế Dòng Donbosco năm 2018

    Nỗi buồn, niềm thương nhớ đến với Dòng Donbosco trong và sau biến cố phải chia tay người anh em là Cha Gioan Baotixita...

    Hot Topics