More

    Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng

    Giáo phận Bắc Ninh sắp có thêm 10 Linh Mục

    Thông báo Truyền chức LINH MỤC Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền...

    Hot Topics