More

    Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

    Người công giáo có được đi xem bói toán không?

    Hỏi: Xin cha cho biết: xem bói toán, bói bài, coi chỉ tay, xem tử vi v.v… có phạm tội nặng vs Chúa không...

    Hot Topics