More

    Phanxicô X. Nguyên văn Thắng

    Lễ truyền dầu 2019 tại giáo phận Bắc Ninh

    THÔNG BÁO THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Lễ Truyền Dầu) Kính gửi: Quý cha, Quý tu sĩ và anh chị em giáo dân trong giáo phận, Thánh Lễ...

    Hot Topics