More

    Phanxicô Borgia Trần Văn Khả

    Thánh lễ an táng Đức Ông Phanxico Borgia Trần Văn Khả

    Đức Ông Phanxicô Borgia TRẦN VĂN KHẢ sinh ngày 10 tháng 10 năm 1930 tại Kim Sơn, Ninh Bình chịu chức linh mục ngày...

    Hot Topics