More

    phạm ngọc hải

    Thông báo về Thánh Lễ đầu tháng 06 năm 2018 tại La Vang

    TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ TTHH ĐỨC MẸ LA VANG THÔNG BÁO THÁNH LỄ ĐẦU THÁNG SÁU TẠI LA VANG Trung Tâm hành Hương Đức Mẹ La Vang trân...

    Hot Topics