More

    Phải rửa chân cho nhau

    Lời Chúa ngày 18/4/2019

    Phải rửa chân cho nhau (18.4.2019 – Thứ Năm Tuần Thánh, Thánh lễ Tiệc ly) Lời Chúa: Ga 13, 1-15 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu...

    Hot Topics